Follow us:

ORDER

 

 

Select Your Dates

*thuê trong vòng 3 ngày

Ngày bắt đầu thuê *
ngày trả*
thuê mấy chiếc*
bảo hiểm thiệt hại
(210 Yen / Day)
bảo hiểm này sẽ được cấp cho những thiết bị bị hỏng hay cả trong trường hợp bị mất trộm hay đánh mất. ngay sau khi có bất kì sự cố nào bảo hiểm sẽ có công dụng ngay lập tức.
hóa đơn
(Printed Invoice 315 Yen)
gói thư
(Letter pack 510 Yen)
thông tin khách hàng.
thông tin cần được yêu cầu
tên khách hàng*
số điện thoại
số bưu điện
tên nước*
địa chỉ
địa chỉ E-mail*
Re-entry

Items  nơi chúng tôi sẽ gửi sản phẩm.

*****

tên sân bay
địa chỉ tại nhật bản